Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze  zm.),  Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim udostępnia informacje publiczne poprzez:
1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych na stronach BIP gminy Drawsko Pomorskie dostępnych w sieci internetowej pod adresem: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl
2. udostępnianie w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie się z informacją, m.in. na tablicy ogłoszeń urzędu;
3. umożliwienie wstępu na posiedzenia i udostępnianie dokumentów organów gminy (zasady udostępniania dokumentów organów gminy określa uchwała Nr XXVIII/284/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu gminy Drawsko Pomorskie  ze zmianami;
4. udostępnianie na wniosek tych informacji, które nie zostały udostępnione w BIP.
5. W celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy zapoznać się z:
  1. zarządzeniem Nr 174/2013 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2013r. oraz załącznikiem do zarządzenia Nr 174/2013 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2013r.;

  2. wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2013-12-06 13:58:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 14:14:27)