Informacje o pracy Burmistrza Drawska Pomorskiego w okresie międzysesyjnym