herb Drawska Pomorskiego    Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail: drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742
_____________________________________
 
KARTA USŁUG nr GN/4/1
 
ZATWIERDZENIE PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art.92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn.zm.)
Art.104 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym) posiadających tytuł prawny do nieruchomości - Druk GN/4/1
Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości (odpis z KW lub akt notarialny)
Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości
Projekt podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną,
Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym,
Wykaz zmian gruntowych,
Protokół przyjęcia granic
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim p. 210
 
OPŁATY:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami,
pok. nr 111, tel. 94 36 334 85 wewn.813 lub 94 34 46 813, e-mail: nieruchomości@drawsko.pl
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
 
UWAGI:
brak

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-17 13:46:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 08:26:13)