Spólki podlegle Gminie i stan ich mienia

Zaklad Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.

stan na 31 grudnia 2004 r.

stan na 31 października 2008 r.

Zaklad Energetyki Cieplnej sp.z o.o.

stan na 31 grudnia 2004 r.

stan na 31 października 2008 r.

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp.z o.o.  

stan na 31 grudnia 2004 r.

stan na 31 października 2008 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2005-04-27 14:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2009-09-15 09:30:26)