herb Drawska Pomorskiego    Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail: drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742
_____________________________________
 
KARTA USŁUG nr GN/3
 
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 z późn.zm.),
Art.3 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2011 r. nr 272 poz. 1614; z 2015 r. poz. 373 poz. 524; z 2018 poz. 1716)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność - Druk GN/3/1
Oświadczenie – Druk GN/3/2
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Informacja Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim p. 117
 
OPŁATY:
10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Termin załatwienia wniosku – w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami,
pok. nr 111, tel. 94 36 334 85 wewn.813, 94 34 46 813, e-mail: nieruchomosci@drawsko.pl  
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
 
UWAGI:
Przekształcenie przysługuje, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie:
osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub nieruchomości rolnych, a także ich następcom prawnym
osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym
spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-17 10:22:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 08:56:23)