Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
                                   ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
herb Drawska Pomorskiego                                   Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                    e-mail :
drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008
                                   REGON: 330920742
_______________________________________________________________
 
KARTA USŁUG nr IR/1
 
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r,, poz. 1264)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wnioski:
   * Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów,
   * Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego wraz z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem (Starosta Powiatu Drawskiego) projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego,
   * Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, jeżeli w pasie drogi umieszczone są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
pok. nr 215, tel. 94 36 334 85 wew. 838 lub 94 34 46 838, e-mail: drogi@drawsko.pl
lub sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim p. 210
 
OPŁATY:
Opłata za zajęcie pasa drogi naliczona w decyzji zgodnie z Uchwałą nr LII/379/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28.12.2017 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Drawska Pomorskiego (Dz.Woj.Zach. z 2018 r. poz. 697)
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
 
UWAGI:
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zwolnione od opłaty skarbowej, zgodnie z cz.III ust.44, kol.4 pkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2019 r., poz. 1000)
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-08-19 09:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-05-12 08:51:17)