herb Drawska Pomorskiego

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

' Tel.: (94) 36 334 85 , 7 Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

_____________________________________________________________________________________
KARTA USŁUG nr SO/4/2 -
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 
WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
-  wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych ( druk do pobrania w Biurze Spraw Obywatelskich , pokój 113  lub na stronie umig.drawskopomorskie.ibip.pl ).
-  wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym ( druk do pobrania w Biurze Spraw Obywatelskich , pokój 113,  lub na stronie umig.drawskopomorskie.ibip.pl ).
 
Załączniki do karty usług:
SO-01 Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.
SO-02 Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 
OPŁATY
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym wynosi 31zł., którą można wnieść na konto : Bank PKO BP S.A. Oddział Drawsko Pomorskie ,  
Nr konta : 94 1020 2847 0000 1402 0009 5661
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro Spraw Obywatelskich , pokój 113
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Ul. Generała Władysława Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon: 94 34 46 814
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek, wtorek środa 7.00 – 15.00
Czwartek                                 7.00 – 16.00
Piątek                                       7.00 – 14.00
 
OSOBY DO KONTAKTU
- Mirella Adamczyk , pok. 113, telefon 94 34 46 814
- Grażyna Klebeko-Kowalonek , pok. 113, telefon 94 34 46 814
 
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie, natomiast w przypadku decyzji administracyjnej – miesiąc. Wnosząc o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów osobistych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w rejestrze danych oraz wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017., poz. 1464 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016r., poz. 319).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-10 11:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-10 12:03:45)