herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail:
drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742
_____________________________________
 
KARTA USŁUG nr GN/4/2
 
OPINIOWANIE ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z PLANEM MIEJSCOWYM
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art.92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek
4 egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, z propozycją podziału nieruchomości i jej zagospodarowania
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim p. 210
 
OPŁATY:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie postanowienia następuje niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami,
pok. nr 111, tel. 94 36 334 85 wew. 813 lub 94 34 46 813, e-mail: nieruchomości@drawsko.pl
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
 
UWAGI:
brak
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-17 13:14:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 08:56:02)