herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail:
drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742
____________________________________
 
KARTA USŁUG nr GN/6
 
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.)
art.18 ust.2 pkt 9 lit.a i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek sporządzony własnoręcznie
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim p. 210,
 
OPŁATY:
Za wniosek nie jest pobierana opłata.
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj.:
- inwentaryzacji,
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty podziału geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe,
- cenę nabycia lokalu i działki
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami po otrzymaniu wniosku przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca podział działki, inwentaryzację budynków, rzeczoznawcy majątkowemu zleca wycenę lokalu (budynków gospodarczych) gruntu. Następnie sporządza się wykaz do sprzedaży, który zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na okres 6 tygodni na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.
Termin załatwienia wniosku o nabycie lokalu trwa ok. 3 miesięcy.
O wszystkich czynnościach toczących się w sprawie wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 111, tel. 94 36 334 85 wew. 813 lub 94 34 46 813, e-mail: nieruchomości@drawsko.pl
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
 
UWAGI:
brak
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-17 14:07:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 09:04:03)