Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Drawska Pomorskiego                             ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
                   Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008
                                   REGON: 330920742
_______________________________________________________________
 
KARTA USŁUG nr GN/8
 
ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAMY
 
PODSTAWA PRAWNA:
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Szkic /zdjęcie projektu reklamy z zaznaczoną treścią, kolorystyką, wymiarami, na jakich słupkach będzie umieszczona i na jakiej wysokości,
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim p. 210,
 
OPŁATY:
Strefa centralna – 1200 zł/1m2 + VAT rocznie
Pozostały teren – 600 zł /1 m2 + VAT rocznie
Opłaty można dokonywać na konto Urzędu
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami pok. 111, tel. 94 36 334  85 wew. 813 lub 94 34 46 813, e-mail: nieruchomości@drawsko.pl
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
 
UWAGI:
brak
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-08-19 08:04:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-08-19 09:13:30)