herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail:
drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________

KARTA USŁUG nr GN/1/1
 
WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO oraz STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm)
- Art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.zm)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu – Druk GN/1/1
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami
- pok. 110, tel. 94 36 334 85 wewn. 812 lub 94 34 46 812, e-mail: nieruchomosci@drawsko.pl
 
OPŁATY:
Za wydanie wypisu:
- do 5 stron – 30 zł
- powyżej 5 stron – 50 zł
Za wydanie wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
- nie więcej niż 200 zł
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
14 dni od dnia złożenia wniosku
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
 
UWAGI:
brak
 
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-17 08:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-07-30 13:49:34)