INFORMACJA DLA WYBORCÓW

 

 Magdalena Pestka - Urzędnik Wyborczy w Gminie Drawsko Pomorskie - dyżur w dniach 01-10 kwietnia 2020 r. w godz. 8.00 – 10.00 pod numerem telefonu 574-636-539, e-mail urz-320302-1@pkw.gov.pl w zakresie spraw:

  • przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
  • innych wynikających z zadań urzędnika wyborczego określonych Kodeksem wyborczym.

 

W pozostałych sprawach:

Joanna Kardaś tel. 94 34 46 833, e-mail sekretarz@drawsko.pl – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,

Agata Brusanowska tel. 94 34 46 842, e-mail sekretariat@drawsko.pl – obsługa informatyczna,

Grażyna Klebeko-Kowalonek tel. 94 34 46 814, e-mail g.kowalonek@drawsko.pl - spis wyborców, głosowanie przez pełnomocnika

 

Informacje na temat głosowania korespondencyjnego:

Komisarz Wyborczy w Koszalinie III – Marcin Myszka, tel. 94 342 27 90 (KBW delegatura w Koszalinie),

 

W związku z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi sposobu dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczej, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można przesyłać drogą elektroniczną na powyższe adresy e-mail. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.00. Zgłoszenia przesłane po tej godzinie nie będą rozpatrywane. Przesłanie zgłoszenie drogą elektroniczną nie zwalnia osoby dokonującej zgłoszenia z obowiązku dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie późniejszym drogą pocztową lub osobiście. 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2020-03-31 18:29:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-03-31 18:38:37)