OPŁATY ZA SPORZĄDZENIE KOPII ORAZ ODPISU DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) informuje się, iż opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu wynosi:

1) 0,60 zł - za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4;

2) 0,80 zł - za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4;

3) 0,90 zł - za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3;

4) 1,20 zł - za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3;

5) 0,40 zł - za jedną stronę zeskanowanego dokumentu papierowego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-09-18 12:43:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-07-29 10:47:15)