SCHEMAT CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH PRZEPROWADZANYCH U PRZEDSIĘBIORCÓW