Stan zadluzenia publicznego

Stan zadluzenia publicznego

Prognoza dlugu publicznego (zalącznik do uchwaly budżetowej)
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2005-01-21 07:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2016-05-30 10:43:41)
Prognoza długu publicznego (załacznik do uchwały budżetowej na 2006 rok)
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2006-01-05 13:34:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Prognoza długu publicznego (załącznik do uchwały budżetowej na 2007 rok)
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2007-06-20 08:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2016-06-02 14:28:08)
Prognoza długu publicznego (załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok)
Wytworzył:
Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2008-01-08 09:26:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2016-06-02 15:00:26)
Prognoza długu publicznego (załącznik do uchwały budżetowej na 2009 rok)
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2009-01-13 12:37:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego na 2010-2018
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2010-08-04 11:24:09)
Ostatnio zmodyfikował: