Sekretarz Gminy Drawsko Pomorskie

JOANNA KARDAŚ
 
Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu:
1. Referat Ogólno-Organizacyjny
2. Biuro Spraw Obywatelskich
3. Urząd Stanu Cywilnego
 
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) koordynowanie zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy,
2) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza nie  zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i Rady Miejskiej,
3) nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
4) przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza dotyczących organizacji pracy urzędu,
5) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w urzędzie,
6)  organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników,
7) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników,
8) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
9)  koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków  trwałych,
10) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
11) nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie,
12) nadzór i organizowanie działań związanych z udzielaniem informacji publicznej oraz udzielanie tych informacji zainteresowanym,
13)  kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień,
14)  nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
15) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w urzędzie,
16) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 
 
URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Gen.Władysława Sikorskiego 41
Tel.: (+48) 94 36 33 485, Fax.: (+48) 94 36 33 113
pokój 207, Tel: 94 34 46 833 lub 94 36 334 85 wew. 833, e-mail: sekretarz@drawsko.pl
Wytworzył:
Udostępnił:
Mirosław Hnatewicz
(2003-05-08 13:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-10 08:20:33)