☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 31 z 01.03.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania  koncepcji funkcjonowania szkół

Nr 32 z 01.03.2011 r. w sprawie wyodrebnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Uwierz w siebie"

Nr 33 z 04.03.2011 r. w sprawie powołania komisji konkurskowej w celu opiniowania złozonych ofert 

Nr 34 z 07.03.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr 35 z 08.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011 r. w gminie Drawsko Pomorskie

Nr 36 z 08.03.2011 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe w zasobie mieszkaniowym gminy Drawsko Pomorskie

Nr 37 z 11.03.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Sołectwa Mielenko Drawskie

Nr 38 z 16.03.2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Nr 39 z 16.03.2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku

Nr 40 z 16.03.2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku 

Nr 41 z 16.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie

Nr 42 z 16.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pomocy społecznej w 2011 roku na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 43 z 18.03.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

Nr 44 z 21.03.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Nr 45 z 29.03.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Gminy Drawsko Pomorskie oraz jej jednostek pomocniczych

Nr 46 z 30.03.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Sołectwa Nętno

Nr 47 z 31.03.2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie obejmującego obszar "Gajewo-Gajewko" pod lokalizację farm wiatrowych

Nr 48 z 31.03.2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2010 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

Nr 49 z 31.03.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwojusportu w 2011 roku w gminie Drawsko Pomorskie

Nr 50 z 31.03.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

 

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2011-03-08 12:11:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 13:25:23)

Nr 31 z 01.03.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania  koncepcji funkcjonowania szkół

Nr 32 z 01.03.2011 r. w sprawie wyodrebnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Uwierz w siebie"

Nr 33 z 04.03.2011 r. w sprawie powołania komisji konkurskowej w celu opiniowania złozonych ofert 

Nr 34 z 07.03.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr 35 z 08.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011 r. w gminie Drawsko Pomorskie

Nr 36 z 08.03.2011 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe w zasobie mieszkaniowym gminy Drawsko Pomorskie

Nr 37 z 11.03.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Sołectwa Mielenko Drawskie

Nr 38 z 16.03.2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Nr 39 z 16.03.2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku

Nr 40 z 16.03.2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku 

Nr 41 z 16.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie

Nr 42 z 16.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pomocy społecznej w 2011 roku na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 43 z 18.03.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

Nr 44 z 21.03.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Nr 45 z 29.03.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Gminy Drawsko Pomorskie oraz jej jednostek pomocniczych

Nr 46 z 30.03.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Sołectwa Nętno

Nr 47 z 31.03.2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie obejmującego obszar "Gajewo-Gajewko" pod lokalizację farm wiatrowych

Nr 48 z 31.03.2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2010 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

Nr 49 z 31.03.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwojusportu w 2011 roku w gminie Drawsko Pomorskie

Nr 50 z 31.03.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

 

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2011-03-08 12:11:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 13:25:23)
 
 
ilość odwiedzin: 2900595

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X