☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory Prezydenta zarz. na 10 maja 2020 r.

Dopisanie do spisu wyborców

Podstawa prawna: art. 28, art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o dopisanie do spisu wyborców – dla wyborcy stale zamieszkałego na terenie gminy (w tym także dla wyborcy niepełnosprawnego) lub wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy. - wzór wniosku
 

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, od ręki.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu  przed dniem wyborów (tj. do dnia 23 czerwca 2020r.), jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo

2) w której czasowo przebywa. Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.

2. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są dopisywani do spisu, na swój wniosek z zastrzeżeniem, że jest to możliwe tylko w wyborach „ogólnopolskich” tj. do Sejmu i Senatu, na Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w RP, a w przypadku wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego istnieje możliwość głosowania jedynie do sejmiku województwa. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów (tj. od dnia 8 czerwca 2020r. do dnia 15 czerwca 2020r.)  chyba, że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2020-04-14 17:06:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-06-16 14:26:06)
 
 
ilość odwiedzin: 2899593

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X