☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 149 z 01.09.2015 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na IV kwartał 2015 roku

Nr 150 z 01.09.2015 r. w sprawie opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

Nr 151 z 04.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie

Nr 152 z 04.09.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 153 z 10.09.2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 154 z 10.09.2015 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Nr 155 z 10.09.2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie

Nr 156 z 10.09.2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie

Nr 157 z 11.09.2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie

Nr 158 z 15.09.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 159 z 15.09.2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Nr 160 z 22.09.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 161 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań Gminy Drawsko Pomorskie w zakresie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny

Nr 162 z 25.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu spisowego oraz ustalenia sposobu i harmonogramu inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku gminy Drawsko Pomorskie, stanowiących wyposażenie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Nr 163 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do realizacji zadań związanych z umożliwieniem głosowania korespondencyjnego ...

Nr 164 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania ...

Nr 165 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania ...

Nr 166 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania ...

Nr 167 z 25.09.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarz. na dzień 25.X.2015 r.

Nr 168 z 25.09.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarz. na dzień 25.X.2015 r.

Nr 170 z 30.09.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

 

Wytworzył:
Burmistrz Drawska Pomorskiego
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2015-09-01 14:54:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2015-10-28 11:45:05)

Nr 149 z 01.09.2015 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na IV kwartał 2015 roku

Nr 150 z 01.09.2015 r. w sprawie opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

Nr 151 z 04.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie

Nr 152 z 04.09.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 153 z 10.09.2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 154 z 10.09.2015 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Nr 155 z 10.09.2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie

Nr 156 z 10.09.2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie

Nr 157 z 11.09.2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie

Nr 158 z 15.09.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 159 z 15.09.2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Nr 160 z 22.09.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 161 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań Gminy Drawsko Pomorskie w zakresie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny

Nr 162 z 25.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu spisowego oraz ustalenia sposobu i harmonogramu inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku gminy Drawsko Pomorskie, stanowiących wyposażenie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Nr 163 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do realizacji zadań związanych z umożliwieniem głosowania korespondencyjnego ...

Nr 164 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania ...

Nr 165 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania ...

Nr 166 z 25.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania ...

Nr 167 z 25.09.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarz. na dzień 25.X.2015 r.

Nr 168 z 25.09.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarz. na dzień 25.X.2015 r.

Nr 170 z 30.09.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

 

Wytworzył:
Burmistrz Drawska Pomorskiego
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2015-09-01 14:54:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2015-10-28 11:45:05)
 
 
ilość odwiedzin: 2900552

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X