☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 40/2014 z 03.03.2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Nr 41/2014 z 03.03.2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Drawska wieś aktywna 2014" oraz regulaminu tego konkursu

Nr 42/2014 z 03.03.2014 r. w sprawie określenia zasad oraz stawek opłat za umieszczanie plakatów oraz haseł wyborczych na nieruchomościach stanowiących właśnosć gminy Drawsko Pomorskie

Nr 43/2014 z 07.03.2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do zawierania umów wypożyczania sprzętu w wypożyczalni rowerów w Drawsku Pomorskim  

Nr 44/2014 z 07.03.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczalni rowerów w Drawsku Pomorskim

Nr 45/2014 z 07.03.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 46/2014 z 10.03.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 47/2014 z 11.03.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 48/2014 z 14.03.2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 49/2014 z 18.03.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 50/2014 z 21.03.2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie

Nr 51/2014 z 21.03.2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Drawsko Pomorskie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2014 oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

Nr 52/2014 z 25.03.2014 r. w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości

Nr 53/2014 z 27.03.2014 r. w sprawie powołania zespołu spisowego oraz ustalenia sposobu i harmonogramu inwentaryzacji majątku Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Nr 54/2014 z 27.03.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałego Zespołu Weryfikującego do potwierdzenia sald oraz weryfikacji stanu ewidencyjnego w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim w ramach inwentaryzacji

Nr 55/2014 z 27.03.2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Nr 56/2014 z 28.03.2014 r. w sprawie określenia warunków i wysokości wynagradzania przedstawicieli /kuratorów/ ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego 

Nr 57/2014 z 28.03.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego

Nr 58/2014 z 31.03.2014 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiącego własność gminy Drawsko Pomorskie

Nr 59/2014 z 31.03.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

 

 

Wytworzył:
Elzbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2014-03-07 12:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2016-03-30 11:32:11)

Nr 40/2014 z 03.03.2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Nr 41/2014 z 03.03.2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Drawska wieś aktywna 2014" oraz regulaminu tego konkursu

Nr 42/2014 z 03.03.2014 r. w sprawie określenia zasad oraz stawek opłat za umieszczanie plakatów oraz haseł wyborczych na nieruchomościach stanowiących właśnosć gminy Drawsko Pomorskie

Nr 43/2014 z 07.03.2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do zawierania umów wypożyczania sprzętu w wypożyczalni rowerów w Drawsku Pomorskim  

Nr 44/2014 z 07.03.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczalni rowerów w Drawsku Pomorskim

Nr 45/2014 z 07.03.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 46/2014 z 10.03.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 47/2014 z 11.03.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 48/2014 z 14.03.2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 49/2014 z 18.03.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 50/2014 z 21.03.2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie

Nr 51/2014 z 21.03.2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Drawsko Pomorskie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2014 oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

Nr 52/2014 z 25.03.2014 r. w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości

Nr 53/2014 z 27.03.2014 r. w sprawie powołania zespołu spisowego oraz ustalenia sposobu i harmonogramu inwentaryzacji majątku Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Nr 54/2014 z 27.03.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałego Zespołu Weryfikującego do potwierdzenia sald oraz weryfikacji stanu ewidencyjnego w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim w ramach inwentaryzacji

Nr 55/2014 z 27.03.2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Nr 56/2014 z 28.03.2014 r. w sprawie określenia warunków i wysokości wynagradzania przedstawicieli /kuratorów/ ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego 

Nr 57/2014 z 28.03.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego

Nr 58/2014 z 31.03.2014 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiącego własność gminy Drawsko Pomorskie

Nr 59/2014 z 31.03.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

 

 

Wytworzył:
Elzbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2014-03-07 12:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2016-03-30 11:32:11)
 
 
ilość odwiedzin: 2900558

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X