☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 123/2013 z 02.09.2013 w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014 - 2020

Nr 124/2013 z 03.09.2013 r. w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Nr 125/2013 z 03.09.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim  

Nr 126/2013 z 03.09.2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za sprzedaż materiału promocyjnego, w postaci flagi Drawska Pomorskiego w Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie na ul. Kolejowej 1

Nr 127/2013 z 03 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr 128/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 129/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 130/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 131/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 132/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 133/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013

Nr 134/2013 z 06.09.2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Nr 135/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nr 136/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Nr 137/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie zbycia majątku trwałego gminy Drawsko Pomorskie

Nr 138/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych

Nr 139/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społęcznej należących do właściwości gminy

Nr 140/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

Nr 141/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Drawsku Pomorskim

Nr 142/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego dotyczącego potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Nr 143/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Nr 144/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji. 

Nr 145/2013 z 18.09.2013 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013

Nr 146/2013 z 20.09.2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie zamiaru nabycia nieruchomości

Nr 147/2013 z 20.09.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 148/2013 z 24.09.2013 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013

Nr 149/2013 z 27.09.2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 150/2013 z 30.09.2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za sprzedaż materiałów promocyjnych, w postaci kubków i worków żeglarskich w Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie na ul. Kolejowej 1

Nr 151/2013 z 30 września 2013 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013

Nr 152/2013 z 30.09.2013 r. w sprawie organizacji okresowego przeglądu technicznego pojazdów, sprzetu silnikowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego w jednostkach Ochotniczych Strazy Pożarnych z terenu gminy Drawsko Pomorskie

    

 

 

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2013-09-03 12:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-10-11 08:45:04)

Nr 123/2013 z 02.09.2013 w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014 - 2020

Nr 124/2013 z 03.09.2013 r. w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Nr 125/2013 z 03.09.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim  

Nr 126/2013 z 03.09.2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za sprzedaż materiału promocyjnego, w postaci flagi Drawska Pomorskiego w Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie na ul. Kolejowej 1

Nr 127/2013 z 03 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr 128/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 129/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 130/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 131/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 132/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nr 133/2013 z 06.09.2013 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013

Nr 134/2013 z 06.09.2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Nr 135/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nr 136/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Nr 137/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie zbycia majątku trwałego gminy Drawsko Pomorskie

Nr 138/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych

Nr 139/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społęcznej należących do właściwości gminy

Nr 140/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

Nr 141/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Drawsku Pomorskim

Nr 142/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego dotyczącego potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Nr 143/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Nr 144/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji. 

Nr 145/2013 z 18.09.2013 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013

Nr 146/2013 z 20.09.2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie zamiaru nabycia nieruchomości

Nr 147/2013 z 20.09.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 148/2013 z 24.09.2013 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013

Nr 149/2013 z 27.09.2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 150/2013 z 30.09.2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za sprzedaż materiałów promocyjnych, w postaci kubków i worków żeglarskich w Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie na ul. Kolejowej 1

Nr 151/2013 z 30 września 2013 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013

Nr 152/2013 z 30.09.2013 r. w sprawie organizacji okresowego przeglądu technicznego pojazdów, sprzetu silnikowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego w jednostkach Ochotniczych Strazy Pożarnych z terenu gminy Drawsko Pomorskie

    

 

 

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2013-09-03 12:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-10-11 08:45:04)
 
 
ilość odwiedzin: 2900577

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X