☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 138 z 01.12.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 139 z 02.12.2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Nr 140 z 03.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 141 z 06.12.2010 r. w sprawie wyznaczenia gminnego biura spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Nr 142 z 07.12.2010 r. w sprawie ustalania czynszu w umowach dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie

Nr 143 z 07.12.2010 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe w zasobie mieszkaniowym gminy Drawsko Pomorskie

Nr 144 z 09.12.2010 r. w sprawie powołania koordynatora działań dotyczących zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Nr 145 z 13.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Nr 146 z 16.12.2010 r. w sprawie przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim elementów dekoracji świątecznych z przeznaczeniem na teren miasta Drawska Pomorskiego

Nr 147 z 17.12.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 148 z 17.12.2010 r. w sprawie czasowego powierzenia zadań w zakresie realizacji działań zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Nr 149 z 17.12.2010 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia zgłoszeń kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnosci i Mieszkań w 2011 r. 

Nr 150 z 20.12.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2010 rok

Nr 151 z 23.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie

Nr 152 z 23.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim

Nr 153 z 29.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Nr 154 z 30.12.2010 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Drawsko Pomorskie

Nr 155 z 30.12.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 156 z 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim: zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6 , zał. nr 7

Nr 157 z 30.12.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 158 z 30.12.2010 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 159 z 31.12.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko POmorskie na 2010 rok

Nr 160 z 31.12.2010 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

Nr 161 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Suliszewie

Nr 162 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Zarańsku

Nr 163 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim

Nr 164 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Gudowie

Nr 165 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie 

Nr 166 z 31.12.2010 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla samorządowej instytucji kultury

Nr 167 z 31.12.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Celu 3  "Europejska Współpraca Terytorialna" - " Wspólpraca Transgraniczna" Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 o nazwie "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim" 

Nr 168 z 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia procedur nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych, obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 169 z 31.12.2010 r. zmieniajace zarządzenie Burmistrza Drawska Pomorskiego w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 o nazwie "Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim"

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2010-12-14 12:48:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-08-08 09:50:23)

Nr 138 z 01.12.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 139 z 02.12.2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Nr 140 z 03.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 141 z 06.12.2010 r. w sprawie wyznaczenia gminnego biura spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Nr 142 z 07.12.2010 r. w sprawie ustalania czynszu w umowach dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie

Nr 143 z 07.12.2010 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe w zasobie mieszkaniowym gminy Drawsko Pomorskie

Nr 144 z 09.12.2010 r. w sprawie powołania koordynatora działań dotyczących zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Nr 145 z 13.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Nr 146 z 16.12.2010 r. w sprawie przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim elementów dekoracji świątecznych z przeznaczeniem na teren miasta Drawska Pomorskiego

Nr 147 z 17.12.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 148 z 17.12.2010 r. w sprawie czasowego powierzenia zadań w zakresie realizacji działań zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Nr 149 z 17.12.2010 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia zgłoszeń kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnosci i Mieszkań w 2011 r. 

Nr 150 z 20.12.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2010 rok

Nr 151 z 23.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie

Nr 152 z 23.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim

Nr 153 z 29.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Nr 154 z 30.12.2010 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Drawsko Pomorskie

Nr 155 z 30.12.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 156 z 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim: zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6 , zał. nr 7

Nr 157 z 30.12.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 158 z 30.12.2010 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 159 z 31.12.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko POmorskie na 2010 rok

Nr 160 z 31.12.2010 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

Nr 161 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Suliszewie

Nr 162 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Zarańsku

Nr 163 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim

Nr 164 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Gudowie

Nr 165 z 31.12.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie 

Nr 166 z 31.12.2010 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla samorządowej instytucji kultury

Nr 167 z 31.12.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Celu 3  "Europejska Współpraca Terytorialna" - " Wspólpraca Transgraniczna" Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 o nazwie "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim" 

Nr 168 z 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia procedur nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych, obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 169 z 31.12.2010 r. zmieniajace zarządzenie Burmistrza Drawska Pomorskiego w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 o nazwie "Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim"

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2010-12-14 12:48:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-08-08 09:50:23)
 
 
ilość odwiedzin: 2900616

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X