☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 50 z 1.06.2010 r. w sprawie powołania składów obwodowych komsiji wyborczych

Nr 51 z 1.06.2010 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz wyznaczenia lidera gminnego i utworzenia gminnego biura spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 roku 

Nr 52 z 1.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za 2009 roku

Nr 53 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji.

Nr 54 z 1.06.2010 r. w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

Nr 55 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach

Nr 56 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej  

Nr 57 z 8.06.2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr 58 z 14.06.2010 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr 59 z 14.06.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Nr 60 z 14.06.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim  

Nr 61 z 14.06.2010 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr 62 z 14.06.2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informtyczną wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r.

Nr 63 z 14.06.2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Nr 64 z 18.06.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Nr 65 z 21.06.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 66 z 22.06.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Rydzewo" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Nr 67 z 22.06.2010 r. zmieniajace zarządzenie Nr 38/2010 z 12 maja 2010 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Nr 68 z 28.06.2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia kontroli w gminie Drawsko Pomorskie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Nr 69 z 28.06.2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr 70 z 30.06.2010 r. w sprawie zmian planu budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010

Nr 71 z 30.06.2010 r. w sprawie przyjęcia i realizacji planu wewnętrznej kontroli finansowej w III kwartale 2010 roku

Nr 72 z 30.06.2010 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie przyjęcia i realizacji planu wewnętrznej kontroli finansowej w II kwartale 2010 roku  

Nr 73 z 30.06.2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2010-06-08 09:44:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 11:57:54)

Nr 50 z 1.06.2010 r. w sprawie powołania składów obwodowych komsiji wyborczych

Nr 51 z 1.06.2010 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz wyznaczenia lidera gminnego i utworzenia gminnego biura spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 roku 

Nr 52 z 1.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za 2009 roku

Nr 53 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji.

Nr 54 z 1.06.2010 r. w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

Nr 55 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach

Nr 56 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej  

Nr 57 z 8.06.2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr 58 z 14.06.2010 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr 59 z 14.06.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Nr 60 z 14.06.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim  

Nr 61 z 14.06.2010 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr 62 z 14.06.2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informtyczną wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r.

Nr 63 z 14.06.2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Nr 64 z 18.06.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Nr 65 z 21.06.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 66 z 22.06.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Rydzewo" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Nr 67 z 22.06.2010 r. zmieniajace zarządzenie Nr 38/2010 z 12 maja 2010 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Nr 68 z 28.06.2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia kontroli w gminie Drawsko Pomorskie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Nr 69 z 28.06.2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr 70 z 30.06.2010 r. w sprawie zmian planu budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010

Nr 71 z 30.06.2010 r. w sprawie przyjęcia i realizacji planu wewnętrznej kontroli finansowej w III kwartale 2010 roku

Nr 72 z 30.06.2010 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie przyjęcia i realizacji planu wewnętrznej kontroli finansowej w II kwartale 2010 roku  

Nr 73 z 30.06.2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2010-06-08 09:44:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 11:57:54)
 
 
ilość odwiedzin: 2900610

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X