☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 1 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. - rozstrzygnięcie

Nr 2 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. - rozstrzygnięcie

Nr 3 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. - rozstrzygnięcie

Nr 4 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie sportów motorowych" - rozstrzygnięcie

Nr 5 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa" - rozstrzygnięcie

Nr 6 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie sportów siłowych" - rozstrzygnięcie

Nr 7 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie brydża sportowego"  - rozstrzygnięcie

Nr 8 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego" - rozstrzygnięcie - cd.str 2

Nr 9 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie koszykówki" rozstrzygnięcie

Nr 10 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn."Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów" -   rozstrzygnięcie

Nr 11 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej"  - rozstrzygnięcie

Nr 12 z 07.01.2015 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok - załączniki

Nr 13 z 07.01.2015 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 14 z 08.01.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Drawska wieś aktywna 2014" oraz regulaminu tego konkursu

Nr 15 z 08.01.2015 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe

Nr 16 z 08.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 17 z 13.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 18 z 19.01.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Drawska Wieś Aktywna 2015" oraz regulamin tego konkursu

Nr 19 z 19.01.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale mieszkalne

Nr 20 z 20.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 21 z 20.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w formie wspierania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn."Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawska Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"   - rozstrzygnięcie

Nr 22 z 20.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w formie wspierania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn."Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym"  - rozstrzygnięcie

Nr 23 z 20.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w formie wspierania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn."Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie"  - rozstrzygnięcie

Nr 24 z 27.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 25 z 30.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 26 z 30.01.2015 r. w sprawie opinii na temat projektu zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury

Nr 27 z 30.01.2015 r. w sprawie preliminarza kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2015 roku

Wytworzył:
Burmistrz Drawska Pomorskiego
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2015-01-13 07:54:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2015-11-10 12:09:22)

Nr 1 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. - rozstrzygnięcie

Nr 2 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. - rozstrzygnięcie

Nr 3 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. - rozstrzygnięcie

Nr 4 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie sportów motorowych" - rozstrzygnięcie

Nr 5 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa" - rozstrzygnięcie

Nr 6 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie sportów siłowych" - rozstrzygnięcie

Nr 7 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie brydża sportowego"  - rozstrzygnięcie

Nr 8 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego" - rozstrzygnięcie - cd.str 2

Nr 9 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie koszykówki" rozstrzygnięcie

Nr 10 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn."Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów" -   rozstrzygnięcie

Nr 11 z 07.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej"  - rozstrzygnięcie

Nr 12 z 07.01.2015 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok - załączniki

Nr 13 z 07.01.2015 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 14 z 08.01.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Drawska wieś aktywna 2014" oraz regulaminu tego konkursu

Nr 15 z 08.01.2015 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe

Nr 16 z 08.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 17 z 13.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 18 z 19.01.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Drawska Wieś Aktywna 2015" oraz regulamin tego konkursu

Nr 19 z 19.01.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale mieszkalne

Nr 20 z 20.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 21 z 20.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w formie wspierania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn."Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawska Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"   - rozstrzygnięcie

Nr 22 z 20.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w formie wspierania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn."Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym"  - rozstrzygnięcie

Nr 23 z 20.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w formie wspierania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn."Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie"  - rozstrzygnięcie

Nr 24 z 27.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 25 z 30.01.2015 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Nr 26 z 30.01.2015 r. w sprawie opinii na temat projektu zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury

Nr 27 z 30.01.2015 r. w sprawie preliminarza kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2015 roku

Wytworzył:
Burmistrz Drawska Pomorskiego
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2015-01-13 07:54:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2015-11-10 12:09:22)
 
 
ilość odwiedzin: 2900544

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X