☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 23 z 07.02.2012 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, ktorych wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nr 24 z 09.02.2012 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej gminy Drawsko Pomorskie Osiedla Nr 1 co do organizacji i zakresu działania tego osiedla oraz zmiany jego granic

Nr 25 z 09.02.2012 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej gminy Drawsko Pomorskie Osiedla Nr 2 co do organizacji i zakresu działania tego osiedla oraz zmiany jego granic

Nr 26 z 10.02.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku w gminie Drawsko Pomorskie

Nr 27 z 10.02.2012 r. w sprawie powowłania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku

Nr 28 z 10.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn."Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej".

Nr 29 z 10.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn."Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym"

Nr 30 z 10.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn."Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów" 

Nr 31 z 13.02.2012 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków dotyczacych przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nr 32 z 13.02.2012 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nętno co do zmiany statutu sołectwa Nętno w przedmiocie sołeckiej gospodarki mieniem (uchylenie § 19 ust.1 statutu sołectwa Nętno)

Nr 33 z 13.02.2012 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Linowno co do zmiany statutu sołectwa Linowno  w przedmiocie sołeckiej gospodarki mieniem (uchylenie § 19 ust.1 statutu sołectwa Linowno) 

Nr 34 z 21.02.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzadaży

Nr 35 z 23.02.2012 r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie

Nr 36 z 23.02.2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji przedstawionej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim taryfy za wodę i ścieki wyliczonej na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Nr 37 z 28.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad publikacji i porcedur aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 38 z 28.02.2012 r. w sprawie ustalenia harmonogramu inwentaryzacji uzupełniającej roczną inwentaryzację okresową majątku Gminy Drawsko Pomorskie w 2011 roku 

Nr 39 z 29.02.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 40 z 29.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn."Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej"

Nr 41 z 29.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Nr 42 z 29.02.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2012-02-08 13:36:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 14:02:49)

Nr 23 z 07.02.2012 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, ktorych wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nr 24 z 09.02.2012 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej gminy Drawsko Pomorskie Osiedla Nr 1 co do organizacji i zakresu działania tego osiedla oraz zmiany jego granic

Nr 25 z 09.02.2012 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej gminy Drawsko Pomorskie Osiedla Nr 2 co do organizacji i zakresu działania tego osiedla oraz zmiany jego granic

Nr 26 z 10.02.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku w gminie Drawsko Pomorskie

Nr 27 z 10.02.2012 r. w sprawie powowłania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku

Nr 28 z 10.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn."Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej".

Nr 29 z 10.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn."Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym"

Nr 30 z 10.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn."Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów" 

Nr 31 z 13.02.2012 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków dotyczacych przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nr 32 z 13.02.2012 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nętno co do zmiany statutu sołectwa Nętno w przedmiocie sołeckiej gospodarki mieniem (uchylenie § 19 ust.1 statutu sołectwa Nętno)

Nr 33 z 13.02.2012 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Linowno co do zmiany statutu sołectwa Linowno  w przedmiocie sołeckiej gospodarki mieniem (uchylenie § 19 ust.1 statutu sołectwa Linowno) 

Nr 34 z 21.02.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzadaży

Nr 35 z 23.02.2012 r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie

Nr 36 z 23.02.2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji przedstawionej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim taryfy za wodę i ścieki wyliczonej na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Nr 37 z 28.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad publikacji i porcedur aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 38 z 28.02.2012 r. w sprawie ustalenia harmonogramu inwentaryzacji uzupełniającej roczną inwentaryzację okresową majątku Gminy Drawsko Pomorskie w 2011 roku 

Nr 39 z 29.02.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 40 z 29.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn."Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej"

Nr 41 z 29.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Nr 42 z 29.02.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2012-02-08 13:36:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 14:02:49)
 
 
ilość odwiedzin: 2900582

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X