☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Interpelacje-wnioski-zapytania - 2019

Data
złożenia
interpelacji,
wniosku,
zapytania
Treść interpelacji, wniosku, zapytania
Składający
interpelację,
wniosek,
zapytania
Data
przekazania
do załatwienia
Data
udzielenia
odpowiedzi
Odpowiedź na
interpelację,
wniosek,
zapytanie
31.01.2019
interpelacja 1/2019 w sprawie naprawy drogi dojazdowej do pól
Regina Malec
31.01.2019
11.02.2019
1/2019
31.01.2019
interpelacja 2/2019 w sprawie stanu technicznego drogi na odcinku Zarańsko od posesji nr 12 w kierunku Olchowca
Regina Malec
31.01.2019
11.02.2019
28.02.2019
2/2019(1)
2/2019(2)
31.01.2019
interpelacja 3/2019 w sprawie poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na drodze krajowej nr 20
Robert Kowalczyk,
Krzysztof Radziusz,
Bartosz Rudź,
Ireneusz Gendek,
Katarzyna Hrynkiewicz
31.01.2019
11.02.2019
22.03.2019
3/2019(1)
3/2019(2)
31.01.2019
wniosek 4/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - przeznaczenie środków
na poprawienie bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej nr 20
Robert Kowalczyk,
Krzysztof Radziusz,
Bartosz Rudź,
Ireneusz Gendek,
Katarzyna Hrynkiewicz
31.01.2019
12.02.2019
4/2019
31.01.2019
wniosek 5/2019  w sprawie dokończenia budowy ulicy Sadowej
Czesław Faliński
31.01.2019
11.02.2019
5/2019
01.02.2019
interpelacja 6/2019  w sprawie zasad funkcjonowania świetlic wiejskich w Mielenku Drawskim i w Linownie
Agnieszka Krymowska - Janusz
01.02.2019
11.02.2019
6/2019
20.02.2019
interpelacja 7/2019  w sprawie wykonywania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Suliszewie
Katarzyna Hrynkiewicz
25.02.2019
06.03.2019
7/2019
26.02.2019
interpelacja 8/20019 w sprawie wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew przy osiedlowym planu zabaw,
zamontowania odstraszaczy ptaków i uporządkowania ścieżki rowerowej
Krzysztof Radziusz
01.03.2019
14.03.2019
8/2019
28.02.2019
zapytanie 9/2019 w sprawie zwiększenia zatrudnienia pracowników na terenach wiejskich
Agnieszka Krymowska - Janusz
01.03.2019
15.03.2019
9/2019
28.02.2019
zapytanie 10/2019 w sprawie oznakowania bloku 31c przy ul. Złocienieckiej
Czesław Faliński
01.03.2019
13.03.2019
10/2019
01.03.2019
interpelacja 11/2019 w sprawie postawienia lustra na skrzyżowaniu ul. Obr. Westerplatte z ul. B. Chrobrego
Krzysztof Radziusz
01.03.2019
25.03.2019
04.04.2019
11/2019(1)
11/2019(2)
28.03.2019
interpelacja 12/2019  w sprawie budowy dróg wewnątrzosiedlowych na osiedlu bloków wielorodzinnych
i w kierunku budynków 21 i 22 w m. Zarańsko
Regina Malec
02.04.2019
30.05.2019
12/2019
28.03.2019
interpelacja 13/2019  w sprawie informacji dotyczących umów medialnych za rok 2018 podpisanych z gminą
Krzysztof Radziusz
02.04.2019
09.04.2019
13/2019
23.04.2019
wniosek 14/2019  w sprawie wykonania przeglądu i remontu sprzętu na placach zabaw
Krzysztof Radziusz,
Bartosz Rudź,
Andrzej Tylka,
Robert Kowalczyk
25.04.2019
09.05.2019
14/2019
23.04.2019
wniosek 15/2019 w sprawie wyrównania parkingu przy ul. Starogrodzkiej
Krzysztof Radziusz,
Bartosz Rudź,
Andrzej Tylka,
Robert Kowalczyk
25.04.2019
23.05.2019
15/2019
23.04.2019
wniosek 16/2019 w sprawie budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 7 i 7A
Krzysztof Radziusz,
Bartosz Rudź,
Andrzej Tylka,
Robert Kowalczyk
25.04.2019
23.05.2019
16/2019
25.04.2019
zapytanie 17/2019 w sprawie znaków poziomych na drogach
Bartosz Rudź
25.04.2019
17.05.2019
17/2019
25.04.2019
interpelacja 18/2019 w sprawie rozbudowy pomostu nad Okrą, aby mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne
Bartosz Rudź
25.04.2019
08.05.2019
18/2019
25.04.2019
interpelacja 19/2019 w sprawie wykonania nawierzchni i chodników oraz rozdzielenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(ulice Krótka, Tatrzańska, Karpacka, Sudecka)
Bartosz Rudź
25.04.2019
17.05.2019
19/2019
29.04.2019
Zapytanie 20/2019 w sprawie terenu po placu zabaw u zbiegu ulic 11 Pułku Piechoty i Bednarskiej
Robert Kowalczyk
29.04.2019
17.05.2019
21,22,23/2019
 
29.04.2019
Zapytanie 21/2019 w sprawie składania przez gminę  wniosków o pozyskanie środków z funduszu dróg
Robert Kowalczyk
29.04.2019
17.05.2019
29.04.2019
Zapytanie 22/2019 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej
Robert Kowalcyzk
29.04.2019
17.05.2019
08.05.2019
Interpelacja 23/2019 w sprawie zabezpieczenia i wyrównania terenu placu zabaw w Zagórkach
Katarzyna Hrynkiewicz
08.05.2019
21.05.2019
23/2019
08.05.2019
Interpelacja 24/2019 w sprawie postawienia znaku zakazu wjazdu samochodom powyżej 3,5 t na osiedle bloków w Suliszewie
Katarzyna Hrynkiewicz
08.05.2019
17.05.2019
24/2019 
16.05.2019
Interpelacja 25/2019 w sprawie drogi gminnej, prowadzącej do osiedla bloków w Linownie
Katarzyna Hrynkiewicz
16.05.2019
30.05.2019
25/2019
30.05.2019
Zapytanie 26/2019 w sprawie funkcjonowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Andrzej Tylka,
Krzysztof Radziusz
07.06.2019
14.06.2019
26/2019
30.05.2019
Zapytanie 27/2019 w sprawie uzupełnienia informacji o działalności lodowiska w sezonie 2018/2019
Andrzej Tylka,
Krzysztof Radziusz,
Bartosz Rudź,
Joanna Orzepowska,
Robeert Kowalczyk
07.06.2019
21.06.2019
27/2019
30.05.2019
Interpelacja 28/2019 w sprawie prawidłowego segregowania śmieci
Danuta Sycz
07.06.2019
17.06.2019
28/2019
30.05.2019
Zapytanie 29/2019 w sprawie ustanowienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim
Robert Kowalczyk
07.06.2019
24.06.2019
29/2019
30.05.2019
Zapytanie 30/2019 w sprawie ubiegania się gminy o dotacje na otwarte strefy aktywności
Robert Kowalczyk
07.06.2019
24.06.2019
30/2019
13.06.2019
Zapytanie 31/2019 w sprawie okresowego szkolenia pracowników Ośrodka Kultury
w Drawsku Pomorskim dot. obsługi platformy dla osób niepełnosprawnych
Bartosz Rudź
14.06.2019
28.06.2019
31/2019
13.06.2019
Zapytanie 32/2019 w sprawie likwidacji miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na ul. Chrobrego
Bartosz Rudź
14.06.2019
26.06.2019
32/2019
13.06.2019
Zapytanie 33/2019 w sprawie planów zagospodarowania terenów inwestycyjnych
oraz zmiany sposobu zagospodarowania Placu Konstytucji
Bartosz Rudź
14.06.2019
26.06.2019
33/2019
13.06.2019
Zapytanie 34/2019 w sprawie projektu zagospodarowania terenu w pobliżu plaży
Bartosz Rudź
14.06.2019
28.06.2019
34/2019
27.06.2019
Wniosek 35/2019 w sprawie przycinki krzewów i drew na drogach gminnych prowadzących do pól
Agnieszka Krymowska - Janusz
Danuta Sycz,
Michał Skrzypczak
28.06.2019
12.07.2019
35/2019
27.06.2019
Wniosek 36/2019 w sprawie niwelacji  wzniesienia na drodze gminnej Krzynno - Ustok
Agnieszka Krymowska - Janusz
28.06.2019
12.07.2019
36/2019
02.08.2019
Interpelacja 37/2019 w sprawie budowy chodnika od ul. Kaliskiej do ul. Złocienieckiej, dostawienia ławeczek przy "Parku Japońskim",
dostawienia koszy na psie odchody od strony ul. Kaliskiej i zabudowy terenu rekreacyjnego wokół oczka wodnego
Krzysztof Radziusz
07.08.2019
22.08.2019
37/2019
02.08.2019
Interpelacja 38/2019 w sprawie poprawy studzienek kanalizacyjnych w ul. Sikorskiego
Krzysztof Radziusz
07.08.2019
23.08.2019
38/2019
02.08.2019
Interpelacja 39/2019 w sprawie możliwości postawienia znaków drogowych i lamp solarnych na ul. Fałata
Krzysztof Radziusz
07.08.2019
23.08.2019
39/2019
02.08.2019
Interpelacja 40/2019 w sprawie możliwości postawienia lamp solarnych na drodze od
p. Jasińskiej do starego wiatraku, kolonia Zagozd
Krzysztof Radziusz
07.08.2019
23.08.2019
40/2019
09.08.2019
Interpelacja 41/2019 w sprawie wykonania naprawy chodnika wzdłuż drogi od byłego urzędu gminy w kierunku Szczytnik
Roman Bany
13.08.2019
22.08.2019
10.09.2019
41/2019(1)
41/2019(2)
09.08.2019
Interpelacja 42/2019 w sprawie ustalenia prawnego właściciela przepompowni ścieków w Ostrowicach
Roman Bany
13.08.2019
02.09.2019
42/2019
29.08.2019
Wniosek 43/2019 w sprawie podjęcia działań mających na celu włączenie terenów działki nr 406/6 obr. 11
Drawsko Pomorskie do Parku Chopina
Robert Kowalczyk,
Krzysztof Radziusz,,
Bartosz Rudź,
Andrzej Tylka
04.09.2019
18.09.2019
43/2019
29.08.2019
Interpelacja 44/2019 w sprawie zwrotu działki nr 417/1 położonej przy ul. B. Chrobrego
przez Starostwo Powiatowe do gminy Drawsko Pomorskie
Robert Kowalczyk
02.09.2019
10.09.2019
44/2019
29.08.2019
Interpelacja 45/2019 w sprawie stanu i czystości deptaka przy kościele ZNPJCH, skweru przed muzeum i kapliczki
Danuta Sycz
02.09.2019
13.09.2019
45/2019
29.08.2019
Interpelacja 46/2019 w sprawie osób spożywających alkohol przed sklepem, śpiących na ławkach,
pozostawiających części garderoby w krzakach i załatwiających tam swoje potrzeby fizjologiczne
Danuta Sycz
02.09.2019
04.09.2019
09.09.2019
17.09.2019
46/2019(1)
46/2019(2)
46/2019(3)
29.08.2019
Interpelacja 47/2019 w sprawie zamkniętego kilkudziesięciometrowego odcinka ul. B. Chrobrego
prowadzącego bezpośrednio do promenady
Zygmunt Romanowski
02.09.2019
12.09.2019
47/2019
29.08.2019
Zapytanie 48/2019 w sprawie uzupełnienia nasadzeń drzew i ich pielęgnacji
Robert Kowalczyk
02.09.2019
09.09.2019
48/2019
29.08.2019
Zapytanie 49/2019 w sprawie jakości powietrza w mieście w miesiącach zimowych
Robert Kowalczyk
02.09.2019
06.09.2019
49/2019
16.09.2019
Interpelacja 50/2019 w sprawie ustawienia znaku A-5 Skrzyżowanie dróg, na ul. Krótkiej patrząc od wjazdu
z ul. Gdyńskiej przy skrzyżowaniach z ulicami Karpacka, Tatrzańska, Bieszczadzka oraz przy skrzyżowaniu z ul. Morską z odwrotnego kierunku
Bartosz Rudź
17.09.2019
26.09.2019
28.10.2019
50/2019 (1)
50/2019 (2)
26.09.2019
Interpelacja 51/2019 dotycząca prośby do burmistrza Drawska Pomorskiego o wystąpienie do właściciela ul. Złocienieckiej 
w sprawie umieszczenia znaków poziomego i pionowego "Przejście dla pieszych" na wysokości byłej piekarni.
Czesław Faliński
26.09.2019
01.10.2019
51/2019
51/2020
29.10.2019
Interpelacja 52/2019 w sprawie wykonania pasów na jezdni w okolicach zakładu Styl-Bet i Autobaru - ul. Starogrodzka w Drawsku Pomorskim
Danuta Sycz
31.10.2019
31.10.2019
52/2019 (1)
52/2019 (2)
29.11.019
Zapytanie 54/2019 w sprawie utworzenia drogi krajobrazowej
Robert Kowalczyk
03.12.2019
17.12.2019
54/2019
29.11.2019
Zapytanie 55/2019 w sprawie stosowania odnawialnych źródeł energii
Robert Kowalczyk
03.12.2019
17.12.2019
55/2019
29.11.2019
Interpelacja 56/2019 w sprawie nasadzeń
Robert Kowalczyk
03.12.2019
10.12.2019
56/2019
02.12.2019
Zapytanie 57/2019 w sprawie dział. grup zainteresowań w drawskim ośrodku kultury, pozyskania środków finans.
na warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich z Kalisza Pom. i z Drawska Pom.
Andrzej Tylka
03.12.2019
13.12.2019
57/2019
02.12.2019
Interpelacja 58/2019 w sprawie działań gminy w zakresie opieki nad osobami starszymi
Andrzej Tylka
03.12.2019
16.12.2019
58/2019
02.12.2019
Zapytanie 59/2019 w sprawie pozyskania środków zewnętrznych przez placówki oświatowe
Andrzej Tylka
03.12.2019
16.12.2019
59/2019
19.12.2019
Interpelacja 60/2019 w sprawie ujęcia w budżecie gminy na rok 2020 wykonania remontu bądź przebudowy
placu i dojazdu do garaży przy ul. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim
Krzysztof Radziusz
20.12.2019
21.01.2020
60/2020
61/2020
19.12.2019
Interpelacja 61/2019 w sprawie ujęcia w budżecie gminy na rok 2020 budowy drenażu wraz z położeniem kostki polbrukowej
przed budynkiem przy ul. Obr. Westerplatte 7 i 7A w Drawsku Pomorskim
Krzysztof Radziusz
20.12.2019
21.01.2020
interpelacja - druk do edycji
interpelacja - do wydruku
zapytanie - druk do edycji
zapytanie - do wydruku
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2020-05-06 09:24:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-05-06 10:04:24)
 
 
ilość odwiedzin: 2900828

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X