☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
KRZYSZTOF CZERWIŃSKI - wybrany na kadencję 2018-2023
Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu:
1. Sekretarzem Gminy
2. Skarbnikiem Gminy
3. Strażą Miejską
4. Referatem Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
5. Referatem Opieki nad Zabytkami
6. Radca Prawny
7. Sam.stan.ds. Pozyskiwania Funduszy
8. Insp.Ochrony Danych Osobowych

Do zakresu zadań Burmistrza należy:
1) reprezentowanie urzędu oraz gminy na zewnątrz,
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,
5) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich  współpracy,
6) rozstrzyganie sporów między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
7)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski organów jednostek pomocniczych oraz skargi i wnioski obywateli,
8) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
10) upoważnianie Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w  indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz w sprawach podatkowych,
11) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
12) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych,
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

 

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Gen.Władysława Sikorskiego 41
Tel.: (+48) 94 36 33 485, Fax.: (+48) 94 36 33 113
Wytworzył:
Joanna Kardaś
Udostępnił:
Mirosław Hnatewicz
(2003-05-05 16:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-10 08:18:32)

 
 
ilość odwiedzin: 2899653

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X