☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 1 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie jeździectwa"

Nr 2 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie rozwoju koszykówki"

Nr 3 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pozytku publicznego" 

Nr 4 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. " Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa"

Nr 5 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury pn."Upowszechnianie brydża sportowego"

Nr 6 z 04.01.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 7 z 04.01.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Najładniejszy wystrój świąteczny witryny sklepowej, balkonu, posesji 2012"

Nr 8 z 04.01.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr 9 z 10.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie - wzór umowy, załaczniki w pdf

Nr 10 z 11.01.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do pomocy przy ocenie spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert dla zadania pn."Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie" 

Nr 11 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadania gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2012 r.

Nr 12 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pozytku publicznego"

Nr 13 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2012 r.

Nr 14 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2012 r.

Nr 15 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadania gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2012 r.

Nr 16 z 16.01.2012 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2012 rok:

Nr 17 z 16.01.2012 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr 18 z 27.01.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy

Nr 19 z 27.01.2012 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachudnkowości dla projektu współfinnsowanego przez Unie Europejską w ramahc Programu Operacyjnego kapitał Ludzki o nazwie "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gminie Drawsko Pomorskie" 

Nr 20 z 30.01.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 21 z 31.01.2012 r. w sprawie preliminarza kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujacego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku

Nr 22 z 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2012-01-04 10:57:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 14:01:31)

Nr 1 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie jeździectwa"

Nr 2 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie rozwoju koszykówki"

Nr 3 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pozytku publicznego" 

Nr 4 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. " Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa"

Nr 5 z 03.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury pn."Upowszechnianie brydża sportowego"

Nr 6 z 04.01.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 7 z 04.01.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Najładniejszy wystrój świąteczny witryny sklepowej, balkonu, posesji 2012"

Nr 8 z 04.01.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr 9 z 10.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie - wzór umowy, załaczniki w pdf

Nr 10 z 11.01.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do pomocy przy ocenie spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert dla zadania pn."Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie" 

Nr 11 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadania gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2012 r.

Nr 12 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pozytku publicznego"

Nr 13 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2012 r.

Nr 14 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2012 r.

Nr 15 z 16.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadania gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2012 r.

Nr 16 z 16.01.2012 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2012 rok:

Nr 17 z 16.01.2012 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr 18 z 27.01.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy

Nr 19 z 27.01.2012 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachudnkowości dla projektu współfinnsowanego przez Unie Europejską w ramahc Programu Operacyjnego kapitał Ludzki o nazwie "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gminie Drawsko Pomorskie" 

Nr 20 z 30.01.2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 21 z 31.01.2012 r. w sprawie preliminarza kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujacego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku

Nr 22 z 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2012-01-04 10:57:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 14:01:31)
 
 
ilość odwiedzin: 2900581

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X