☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 112 z 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 113 z 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 114 z 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 115 z 01.08.2011 w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu w Urządzie Miejskim w Drawsku Pomorskim  

Nr 116 z 05.08.2011 r. w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 117 z 09.08.2011 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majatkowych, stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie

Nr 118 z 10.08.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Nr 119 z 12.08.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

Nr 120z 19.08.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 121 z 23.08.2011 r. w sprawie regulaminu kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie

Nr 122 z 25.08.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.

Nr 123 z 25.08.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do realizacji zadań związanych z umozliwieniem głosowania korespondencyjnego wyborcom niepełnosprawnym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.

Nr 124 z 25.08.2011 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Nr 125 z 25.08.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Nr 126 z 26.08.2011 r. w sprawie zasad organizacji i procedur systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 127 z 26.08.2011 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na III kwartał 2011 r.

Nr 128 z 26.08.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za rozpowszechnianie materiału promocyjnego "Mapa Turystyczna Gmin Powiatu Drawskiego oraz Informator Turystyczny" w Punkcie Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie w Parku Chopina 2

Nr 129 z 26.08.2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za pierwsze półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć gminy Drawsko Pomorskie za pierwsze półrocze 2011 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

Nr 130 z 26.08.2011 r. w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne

Nr 131 z 26.08.2011 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Nr 132 z 30.08.2011 r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie

Nr 133 z 31.08.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej nadesłane prace konkursowe w ramach konkursu fotograficznego "BIORÓŻNORODNOŚĆ - POLSKO-NIEMIECKI PRZYRODNICZY KONKURS FOTOGRAFICZNY"

Nr 134 z 31.08.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

Nr 135 z 31.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2011-08-03 08:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 13:57:20)

Nr 112 z 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 113 z 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 114 z 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 115 z 01.08.2011 w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu w Urządzie Miejskim w Drawsku Pomorskim  

Nr 116 z 05.08.2011 r. w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 117 z 09.08.2011 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majatkowych, stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie

Nr 118 z 10.08.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Nr 119 z 12.08.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

Nr 120z 19.08.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 121 z 23.08.2011 r. w sprawie regulaminu kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie

Nr 122 z 25.08.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.

Nr 123 z 25.08.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do realizacji zadań związanych z umozliwieniem głosowania korespondencyjnego wyborcom niepełnosprawnym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.

Nr 124 z 25.08.2011 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Nr 125 z 25.08.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Nr 126 z 26.08.2011 r. w sprawie zasad organizacji i procedur systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim

Nr 127 z 26.08.2011 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na III kwartał 2011 r.

Nr 128 z 26.08.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za rozpowszechnianie materiału promocyjnego "Mapa Turystyczna Gmin Powiatu Drawskiego oraz Informator Turystyczny" w Punkcie Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie w Parku Chopina 2

Nr 129 z 26.08.2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za pierwsze półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć gminy Drawsko Pomorskie za pierwsze półrocze 2011 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

Nr 130 z 26.08.2011 r. w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne

Nr 131 z 26.08.2011 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Nr 132 z 30.08.2011 r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie

Nr 133 z 31.08.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej nadesłane prace konkursowe w ramach konkursu fotograficznego "BIORÓŻNORODNOŚĆ - POLSKO-NIEMIECKI PRZYRODNICZY KONKURS FOTOGRAFICZNY"

Nr 134 z 31.08.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

Nr 135 z 31.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2011-08-03 08:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 13:57:20)
 
 
ilość odwiedzin: 2900600

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X