☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 184 z 04.12.2012 r. w sprawie ustalenia sposobu i harmonogramu rocznej inwentaryzacji okresowej majątku gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku

Nr 185 z 05.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 186 z 10.12.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 187 z 11.12.2012 r. w sprawie przekazania dla ZUK w Drawsku Pomorskim hermetycznego pojemnika do zbiórki odpadów pochodzenia zwierzęcego z przeznaczeniem na teren miasta i gminy Drawsko Pomorskie

Nr 188 z 11.12.2012 r. w sprawie powoływania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Drawska Wieś Aktywna 2013" oraz regulaminu tego konkursu

Nr 189 z 11.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 190 z 11.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Drawsko Pomorskie

Nr 191 z 11.12.2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za sprzedaż materiału promocyjnego, w postaci fotografii z przedstawieniem Pojezierza Drawskiego, w tym Poligonu Drawskiego oraz rzeki Drawy w czterech porach roku, w biurze Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie na ul. Kolejowej 1

Nr 192 z 17.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim

Nr 193 z 17.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Nr 194 z 17.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 195 z 27.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Nr 196 z 27.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim

Nr 197 z 27.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie  

Nr 198 z 27.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 199 z 28.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majatku Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Nr 200 z 31.12.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na IV kwartał 2012 roku

Nr 201 z 31.12.2012 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na I kwartał 2013 roku

Nr 202 z 31.12.2012 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji małych projektów realizowanych w 2013 r. z udziałem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Nr 203 z 31.12.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych w konkursie "Segregacja w moim domu"

Nr 204 z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów słuzbowych specjalnych - pożarnicych oraz sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim będącego w eksploatacji jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych w Rydzewie, Linownie i Zagoździe/public/get_file.php?id=242765

Nr 205 z 31.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 206 z 31.12.2012 r . w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej (rocznej dotacji na działalność instytucji kultury) i dotacji celowych z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla samorządowych instytucji kultury

Nr 207 z 31.12.2012 r w sprawie opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

Nr 208 z 31.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej

Nr 209 z 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego gminy Drawsko Pomorskie"

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2012-12-04 11:16:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-08-06 13:11:01)

Nr 184 z 04.12.2012 r. w sprawie ustalenia sposobu i harmonogramu rocznej inwentaryzacji okresowej majątku gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku

Nr 185 z 05.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 186 z 10.12.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 187 z 11.12.2012 r. w sprawie przekazania dla ZUK w Drawsku Pomorskim hermetycznego pojemnika do zbiórki odpadów pochodzenia zwierzęcego z przeznaczeniem na teren miasta i gminy Drawsko Pomorskie

Nr 188 z 11.12.2012 r. w sprawie powoływania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Drawska Wieś Aktywna 2013" oraz regulaminu tego konkursu

Nr 189 z 11.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 190 z 11.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Drawsko Pomorskie

Nr 191 z 11.12.2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za sprzedaż materiału promocyjnego, w postaci fotografii z przedstawieniem Pojezierza Drawskiego, w tym Poligonu Drawskiego oraz rzeki Drawy w czterech porach roku, w biurze Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie na ul. Kolejowej 1

Nr 192 z 17.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim

Nr 193 z 17.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Nr 194 z 17.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 195 z 27.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Nr 196 z 27.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim

Nr 197 z 27.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie  

Nr 198 z 27.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 199 z 28.12.2012 r. w sprawie zwiększenia majatku Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Nr 200 z 31.12.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na IV kwartał 2012 roku

Nr 201 z 31.12.2012 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na I kwartał 2013 roku

Nr 202 z 31.12.2012 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji małych projektów realizowanych w 2013 r. z udziałem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Nr 203 z 31.12.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych w konkursie "Segregacja w moim domu"

Nr 204 z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów słuzbowych specjalnych - pożarnicych oraz sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim będącego w eksploatacji jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych w Rydzewie, Linownie i Zagoździe/public/get_file.php?id=242765

Nr 205 z 31.12.2012 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

Nr 206 z 31.12.2012 r . w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej (rocznej dotacji na działalność instytucji kultury) i dotacji celowych z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla samorządowych instytucji kultury

Nr 207 z 31.12.2012 r w sprawie opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

Nr 208 z 31.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej

Nr 209 z 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego gminy Drawsko Pomorskie"

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2012-12-04 11:16:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-08-06 13:11:01)
 
 
ilość odwiedzin: 2900592

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X