☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 1/2014 z 03.01.2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Nr 2/2014 z 03.01.2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 3/2014 z 03.01.2014 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok

Nr 4/2014 z 08.01.2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nr 5/2014 z 08.01.2014 r. w sprawie preliminarza kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2014 roku

Nr 6/2014 z 13.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 7/2014 z 13.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 8/2014 z 13.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 9/2013 z 13.01.2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Mielenko Drawskie w celu odwołania sołtysa sołectwa Mielenko Drawskie i przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych sołtysa sołectwa Mielenko Drawskie

Nr 10/2013 z 13.01.2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Zarańsko w celu odwołania sołtysa sołectwa Zarańsko i przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych sołtysa sołectwa Zarańsko

Nr 11/2014 z 13.01.2014 w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Łabędzie w sprawie zmiany statutu sołectwa Łabędzie w przedmiocie sołeckiej gospodarki mieniem (§19 ust.1 statutu sołectwa Łabędzie) 

Nr 12/2014 z 13.01.2014 r. w sprawie nabycia nieruchomosci

Nr 13/2014 z 14.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 14/2014 z 14.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie brydża sportowego" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 15/2014 z 14.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspierania działań upowszechniania krajoznawstwa" - rozstrzygniecie konkursu

Nr 16/2014 z 14.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie sportów siłowych" rozstrzygnięcie konkursu

Nr 17/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn."Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej" rozstrzygniecie konkursu

Nr 18/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadnia publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn."Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 19/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn."Organizacja pomocy rodzicom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 20/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn."Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 21/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim

Nr 22/2014 z 20.01.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 23/2014 z 20.01.2014 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 24/2014 z 31.01.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 25/2014 z 31.01.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych ...

Nr 26/2014 z 31.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

 

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2014-01-07 14:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2016-03-30 11:27:51)

Nr 1/2014 z 03.01.2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Nr 2/2014 z 03.01.2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 3/2014 z 03.01.2014 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok

Nr 4/2014 z 08.01.2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nr 5/2014 z 08.01.2014 r. w sprawie preliminarza kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2014 roku

Nr 6/2014 z 13.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 7/2014 z 13.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 8/2014 z 13.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań gminy Drawsko Pomorskie z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 9/2013 z 13.01.2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Mielenko Drawskie w celu odwołania sołtysa sołectwa Mielenko Drawskie i przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych sołtysa sołectwa Mielenko Drawskie

Nr 10/2013 z 13.01.2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Zarańsko w celu odwołania sołtysa sołectwa Zarańsko i przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych sołtysa sołectwa Zarańsko

Nr 11/2014 z 13.01.2014 w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Łabędzie w sprawie zmiany statutu sołectwa Łabędzie w przedmiocie sołeckiej gospodarki mieniem (§19 ust.1 statutu sołectwa Łabędzie) 

Nr 12/2014 z 13.01.2014 r. w sprawie nabycia nieruchomosci

Nr 13/2014 z 14.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 14/2014 z 14.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie brydża sportowego" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 15/2014 z 14.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspierania działań upowszechniania krajoznawstwa" - rozstrzygniecie konkursu

Nr 16/2014 z 14.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie sportów siłowych" rozstrzygnięcie konkursu

Nr 17/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn."Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej" rozstrzygniecie konkursu

Nr 18/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadnia publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn."Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 19/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn."Organizacja pomocy rodzicom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 20/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn."Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów" - rozstrzygnięcie konkursu

Nr 21/2014 z 16.01.2014 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim

Nr 22/2014 z 20.01.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 23/2014 z 20.01.2014 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 24/2014 z 31.01.2014 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Nr 25/2014 z 31.01.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych ...

Nr 26/2014 z 31.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

 

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2014-01-07 14:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2016-03-30 11:27:51)
 
 
ilość odwiedzin: 2900556

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X