☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (np. w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania,  dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Drawsko Pomorskie –http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl,
2. udostępniona na stronie internetowej www.drawsko.pl,
3. udostępniona w inny sposób np. w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych,  m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, poprzez wstęp na posiedzenia Rady Miejskiej, przez dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia,
4. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do:
1. informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim",
2. poinformowania o datach wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
3. dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie,
4. informowania o przetworzeniu przez wnioskodawcę informacji publicznej ponownie wykorzystywanej (podanie kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).
 
Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Burmistrz Drawska Pomorskiego nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Burmistrz Drawska Pomorskiego nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.
Burmistrz Drawska Pomorskiego może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.
W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym we właściwych przepisach. 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
Wytworzył:
Sekretarz Gminy
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2013-12-06 13:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 14:14:43)

 
 
ilość odwiedzin: 2899748

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X