☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail: drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742
_____________________________________
 
KARTA  USŁUG nr OG/1
 
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. Nr 112, poz. 1330 z późn.zm.)
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Druk OG/1
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim - p. 210 (sekretariat),
 
OPŁATY
Bezpłatnie, chyba że podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji.
Podmiot, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.
 
TERMIN ODPOWIEDZI
Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w ww terminie, Urząd powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim p. 210 (sekretariat) 94 36 334 85
lub pok. 204 tel. 94 36 334 85 wewn. 825 lub 826 oraz 94 34 46 825 do 826
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
 
UWAGI:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępni
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 10:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 13:03:05)

 
 
ilość odwiedzin: 2899747

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X