☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nr 98 z 01.07.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr 99 z 06.07.2011 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu "Gmina Drawsko Pomorskie - gmina kwiatów i zieleni 2011"

Nr 100 z 07.07.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Nr 101 z 07.07.2011 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania czynności, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Nr 102 z 11.07.2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 103 z 11.07.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr 104 z 15.07.2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie

Nr 105 z 18.07.2011 r. w sprawie regulaminu kontroli w zakresie sposobu wykorzystania udzielonych z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji celowych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy Drawsko Pomorskie, a także dofinanowania inwestycji związanych z realizacją jej zadań, zleconych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

Nr 106 z 20.07.2011 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Wpółpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 o nazwie "Bioróżnorodność - Polsko-Niemiecki Przyrodniczy konkurs fotograficzny".

Nr 107 z 20.07.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 108 z 20.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Nr 109 z 20.07.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

Nr 110 z 27.07.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie, wyznaczenia jego koordynatora oraz ustalenia Regulaminu prac zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie.

Nr 111 z 29.07.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Rafał Zdyr
(2011-07-06 13:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 13:39:56)

Nr 98 z 01.07.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr 99 z 06.07.2011 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu "Gmina Drawsko Pomorskie - gmina kwiatów i zieleni 2011"

Nr 100 z 07.07.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Nr 101 z 07.07.2011 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do wykonywania czynności, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Nr 102 z 11.07.2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 103 z 11.07.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr 104 z 15.07.2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie

Nr 105 z 18.07.2011 r. w sprawie regulaminu kontroli w zakresie sposobu wykorzystania udzielonych z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji celowych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy Drawsko Pomorskie, a także dofinanowania inwestycji związanych z realizacją jej zadań, zleconych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

Nr 106 z 20.07.2011 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Wpółpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 o nazwie "Bioróżnorodność - Polsko-Niemiecki Przyrodniczy konkurs fotograficzny".

Nr 107 z 20.07.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Nr 108 z 20.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Nr 109 z 20.07.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

Nr 110 z 27.07.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie, wyznaczenia jego koordynatora oraz ustalenia Regulaminu prac zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie.

Nr 111 z 29.07.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Rafał Zdyr
(2011-07-06 13:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2013-06-11 13:39:56)
 
 
ilość odwiedzin: 2900599

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X